Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạnh.

Ngày 25/4/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tư tưởng đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạnhTham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Quảng, TUV, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, PBT các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và các xã, thị trấn trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của cơ quan đơn vị và chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy được đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nga, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Giao Huyện ủy, GĐ Trung tâm Bồi dưỡng LLCT huyện truyền đạt khái quát những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạnh; gợi mở những điểm then chốt trong hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, được thể hiện qua những vấn đề lớn: Về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; Về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; Về quyền làm chủ của nhân dân, tư tưởng đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh về xây dựng đất nước thật sự của dân, do dân và vì dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Đ/c Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Sau hội nghị này, BTV Huyện ủy Gio Linh yêu cầu các Chi, Đảng bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; kiên quyết chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Gio Linh ngày càng giàu mạnh./.

                                                            Chính LinhTrung tâm VHTT&TDTT Gio Linh