Lịch sử hình thành

Đang truy cập: 675

Hôm nay: 114

Hôm qua: 1,179

Tuần này: 5,074

Tuần trước: 9,532

Tháng này: 72,389

Tháng trước: 75,872

Tổng lượt truy cập: 565,961

Giới thiệu Lịch sử hình thành huyện Gio Linh

Sau năm 1975, huyện Gio Linh có 20 xã: Gio An, Gio Châu, Gio Hải, Gio Mai, Gio Mỹ, Gio Phong, Gio Quang, Gio Sơn, Gio Thành, Gio Việt, Hải Thái, Hướng Hiệp, Linh Thượng, Mò Ó, Trung Giang, Trung Hải, Trung Sơn, Trung Tân, Vĩnh Thường, Vĩnh Trường.

Ngày 13-3-1979, giải thể xã Trung Tân để sáp nhập vào 2 xã Trung Hải và Gio Mỹ.

Ngày 18-5-1981, sáp nhập xã Quảng Tân thuộc thị xã Đông Hà vừa giải thể vào xã Gio Quang thuộc huyện Bến Hải.

Ngày 17-9-1981, chuyển 2 xã Mò Ó và Hướng Hiệp về huyện Hướng Hóa quản lý (nay 2 xã này thuộc huyện Đakrông.

Ngày 12-1-1984, sáp nhập xã Vĩnh Thường vào xã Vĩnh Trường.

Ngày 1-5-1992, chia xã Gio An thành hai xã lấy tên là xã Gio An và xã Gio Bình; chia xã Gio Sơn thành hai xã lấy tên là xã Gio Sơn và xã Gio Hòa; chia xã Hải Thái thành hai xã lấy tên là xã Hải Thái và xã Linh Hải.

Ngày 1-8-1994, thành lập thị trấn Gio Linh.

Ngày 9-8-2005, thành lập thị trấn Cửa Việt.

Dự kiến sau năm 2020 sẽ sáp nhập xã Vĩnh Trường vào xã Linh Thượng, xã Gio Sơn vào xã Gio Hòa, 2 xã Gio Bình và Gio Thành sẽ được giải thể và sáp nhập vào các xã lân cận.