Tài liệu kỳ họp thứ 6 - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 1/CTr-HĐND Chương trình kỳ họp thứ 7 -HĐND huyện Khoá VI (Từ ngày 16 đến ngày 17/12/2021) 14/12/2021
2 /NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 10/12/2021
3 39/GM-HĐND Giấy mời họp HĐND huyện kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021), HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 09/12/2021
4 1954/UBND -TH Về việc đảm bảo phục vụ kỳ họp thư 7 HĐND huyện 09/12/2021
5 30/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 08/12/2021
6 160/BC-HĐND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 cảu HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 08/12/2021
7 29/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 08/12/2021
8 310/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua các báo cáo, nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 Hội dồng nhân dân huyện, khoá VI 08/12/2021
9 435/BC_UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021 06/12/2021
10 432/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xâu dựng cơ bản năm 2021 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 06/12/2021
1 2 »