Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

UBND huyện Gio Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Chiều ngày 04/4, UBND huyện Gio Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Đắc Hóa, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thành Tỵ, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Đ/c Võ Đắc Hóa, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2022

Năm 2022, trên cơ sở kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Gio Linh đã tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về CCHC, kịp thời ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trên các mặt. Nhờ đó, điểm CCHC của huyện đạt 86,33/98 điểm, chỉ số CCHC đạt 88,09%, xếp hạng 03/10 đơn vị cấp huyện, tăng 10,31 điểm và tăng 06 bậc xếp hạng so với năm 2021. Các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm chỉnh và hiệu quả cao. Nhìn chung, công tác CCHC đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển KT - XH của huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Gio Linh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC như tỉ lệ số hóa hồ sơ và thủ tục hành chính mức độ 3, 4 của huyện còn thấp; việc giải quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai trễ hẹn còn nhiều, gây bức xúc trong Nhân dân.Ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ còn chưa cao. Công tác triển khai chuyển đổi số hướng tới xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số còn chậm. Hiệu quả từ công tác CCHC mang lại trong chỉ đạo, quản lý, điều hành và phục vụ người dân chưa cao...

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Để triển khai hiệu quả công tác CCHC năm 2023, UBND huyện Gio Linh đề ra các giải pháp trọng tâm, trong đó, tập trung chú trọng nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác CCHC. Trong đó tập trung các nội dung cụ thể: đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền CCHC; triển khai tìm kiếm, áp dụng các sáng kiến có chất lượng nâng cao hiệu quả công tác CCHC.Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; lắng nghe ý kiến của các cơ quan, đơn vị, người dân để đẩy mạnh CCHC. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, chủ động ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác điều hành và thực hiện nhiệm vụ CCHC.Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân, doanh nghiệp về CCHC; khuyến khích tổ chức đối thoại với người dân và doanh nghiệp để trực tiếp lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc để sửa đổi, bổ sung kịp thời và có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp đóng góp, xây dựng vào công tác CCHC.

Đ/c Võ Đắc Hóa, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2022

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh tặng giấy khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022./.

                                                                        Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh