Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động Văn phòng HĐND&UBND huyện năm 2023

Ngày 06/3, Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động năm 2023. Tham dự có Đồng chí Dương Đức Hạnh - UVTV Huyện ủy - PTC UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng, các Phó Ban HĐND huyện và toàn thể cán bộ, công các, người lao động Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Toàn cảnh HN

Năm 2022, hoạt động của Văn phòng HĐND&UBND huyện đã bám sát các Chương trình, Đề án, Kế hoạch, các chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND huyện và UBND huyện; thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ của UBND tỉnh và các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thực hiện nhiệm vụ phối hợp, khâu nối, tạo mối quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn trong huyện. Tập thể cán bộ, công chức có lập trường chính trị vững vàng, lối sống trong sáng, lành mạnh; tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác cao trong công việc được giao, chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ ngày càng nâng lên…qua đó, góp phần quan trọng trong việc tham mưu Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện. Kết quả xếp loại cán bộ công chức cuối năm 2021 có 100% cán bộ công chức, viên chức đạt lao động tiên tiến trở lên. Nhiều đồng chí đạt CSTĐ cấp tỉnh, CSTĐ cấp huyện, UBND huyện tặng giấy khen; cơ quan đạt tập thể lao động tiên tiến cấp huyện, đề xuất tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh.

Trong kế hoạch nhiệm vụ năm 2023, tập thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tích cực phấn đấu vươn lên về mọi mặt, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo huyện, HĐND, UBND huyện góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Đức Hạnh - UVTV Huyện ủy - PCT UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng HĐND&UBND huyện trong năm 2022 đã kịp thời tham mưu HĐND, UBND huyện chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, chính trị và trật tự an toàn xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong thời gian tới, đề nghị tập thể Văn phòng tập trung nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND huyện; nâng cao chất lượng nghiệp vụ hành chính văn phòng, đảm bảo thực hiện tốt công tác hậu cần, phục vụ; tăng cường quan hệ phối hợp trong nội bộ cơ quan và các cơ quan, đơn vị khác; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; kịp thời động viên, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng.

Văn phòng HĐND&UBND huyện