Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Lãnh đạo UBND huyện làm việc với các cơ quan thuộc ngành nông nghiệp

Ngày 10/02, lãnh đạo UBND huyện làm việc với các cơ quan thuộc ngành nông nghiệp về triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ngành. Tham dự có đồng chí Võ Đắc Hóa - PBT - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phan Văn Hòa - HUV - PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Hạt Kiểm lâm, Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV; lãnh đạo, chuyên viên phòng Nông nghiệp&PTNT.

Tại buổi làm việc

Năm 2022, ngành nông nghiệp bước vào thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, những tháng đầu năm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; thời tiết cực đoan gây lũ lụt trái mùa làm thiệt hại cho Vụ Đông Xuân; giá cả xăng dầu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất của bà con Nhân dân trên địa bàn. Trong bối cảnh khó khăn chung do dịch bệnh và điều kiện nhân sự tại phòng Nông nghiệp&PTNT còn thiếu nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, lãnh đạo và công chức các cơ quan ngành nông nghiệp đã tích cực vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của huyện, kịp thời tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tổng diện tích gieo trồng 11.306,3ha, trong đó lúa 8.622,2 ha đạt 110,5% KH, bằng 101% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt 45.693,8 tấn, đạt 111,1% kế hoạch. Năng suất lúa cả năm đạt 52,6 tạ/ha, đạt 101,64% kế hoạch. Nhiều mô hình  liên kết, phát triển theo chuỗi giá trị tiếp tục được thực hiện và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi dần dần phục hồi và phát triển, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 6.357,5, bằng 100,4% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện tốt, tổng doanh thu lĩnh vực lâm nghiệp gần 90.000 triệu đồng. Trong năm, đã đầu tư, nâng cấp, sửa chữa trên 17 công trình với trên 7,3km kênh mương với tổng kinh phí trên 9,2 tỷ đồng. Diện tích nuôi thủy sản 773,2 ha, đạt 110,5% kế hoạch, tổng sản lượng thủy sản gần 15.000 tấn. Toàn huyện có 33 HTX, 95 tổ hợp tác với gần 9.000 thành viên, 11 trang trại đạt tiêu chí trang trại theo Thông tư 02 của Bộ Nông nghiệp. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được thực hiện, gắn với rà soát bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Tại buổi làm việc, các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp phát triển Ngành nông nghiệp trong năm 2023.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Đắc Hóa - PBT - Chủ tịch UBND huyện  yêu cầu lãnh đạo, cán bộ công chức phòng Nông nghiệp&PTNT phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường phối hợp công tác của các cơ quan trên lĩnh vực nông nghiệp, tạo sự thống nhất, đồng bộ và có quyết tâm cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát huy thế mạnh trong từng lĩnh vực. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của từng vùng. Tăng cường hoạt động chế biến, bảo quản và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Phát triển chăn nuôi theo hướng phục hồi, an toàn sinh học. Làm tốt công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, phát triển ba loại rừng theo quy hoạch. Đẩy mạnh khai thác thủy sản. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trước năm 2025. Triển khai các phương án ứng phó với thiên tai, cứu nạn cứu hộ. Các cơ quan thuộc Ngành nông nghiệp tăng cường công tác phối hợp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện