Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023

Ngày 11/01/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023. Đồng chí Trần Văn Quảng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023 là năm giữa kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết HĐND tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh, Kết luận của Huyện ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm cao, đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra với mục tiêu tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài để tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng. Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Thực hiện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; chú trọng bảo vệ môi trường gắn với phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực chỉ đạo diều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Giữ vững chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tăng trưởng giá trị sản xuất 9-9,5% so với năm 2022; Cơ cấu kinh tế: nông - lâm - ngư nghiệp 23,87%, công nghiệp - TTCN - xây dựng 51,72%, thương mại - dịch vụ 24,41%. Thu nhập bình quân đầu người 60 – 65 triệu đồng; Tổng thu ngân sách 461,006 tỷ đồng; trong đó thu trên địa bàn 120 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 456,006 tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 57,432 tỷ đồng; Tổng sản lượng thủy sản 17.000-17.500 tấn; tổng sản lượng lương thực có hạt 42.000 tấn. Số xã đạt tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới 01-02 xã, 01 – 02 thôn đạt nông thôn mới kiễu mẫu. Trên 96% khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận đơn vị văn hóa; trên 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. 100% xã, thị trấn duy trì vững chắc, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở; 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Duy trì 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên luôn duy trì dưới 1%; Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm 1-1,4%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên 96%; Tạo việc làm mới trên 1.500 lao động; xuất khẩu lao động 200-300 người.Tỷ lệ độ che phủ rừng 53-54%; Tỷ lệ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh 99%; Duy trì tỷ lệ thu gom xử lý rác thải 88%.

Phát biểu chỉ đạo HN, đồng chí Trần Văn Quảng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương kết quả huyện nhà đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

Nhân hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Đồng thời, tại HN đã phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua giữa các khối năm 2023./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện