Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Giám sát về thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại xã Trung Giang

Ngày 09/3, Đoàn giám sát số 874 của Huyện ủy do đồng chí Dương Đức Hạnh - UVTV - PCT UBND huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức công bố quyết định, kế hoạch, lịch làm việc của đoàn giám sát tại xã Trung Giang.

Tại buổi giám sát

Theo đó, trong thời gian từ ngày 03/3/2023 đến ngày 04/3/2023, đoàn giám sát của Huyện ủy (được thành lập theo Quyết định số 874-QĐ/HU ngày 28/02/2023) sẽ tiến hành giám sát đối với Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Giang trong việc thực hiện Kế hoạch số 119-KH/HU ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua giám sát nhằm ánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm (nếu có) đối với Đảng ủy, đồng chí Bí thư, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 119-KH/HU ngày 08/11/2019 của BTV Huyện ủy về “thực hiện Chương trình hành động số 144-CTHĐ/TU ngày 24/4/2019 của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục.

Văn phòng HĐND&UBND huyện