Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 30/3, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp chuyên đề). Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Giảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; đồng chí Võ Đắc Hóa - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các PCT UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thiên Bình - UVTV Huyện ủy - CT UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan cấp huyện có liên quan, các vị đại biểu HĐND huyện.

Tại kỳ họp

Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện đã thông qua các nội dung: phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 08 công trình (Sửa chữa trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện; sửa chữa và mua sắm thiết bị đài truyền thanh huyện; cầu dân sinh khe Hà Lộc, thị trấn Cửa Việt; nâng cấp, sửa chữa đường giao thông thôn Đại Đồng Nhất, xã Gio Sơn; khắc phục, sửa chữa trạm bơm Đồng Trày, thôn Bách Lộc; kè bảo vệ bờ tả sông Thạch Hãn; giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án Phát triển dân cư Xuân Hòa, Gio An; khắc phục, sửa chữa đường giao thông xã Gio Châu). Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND huyện Gio Linh. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương huyện Gio Linh - lần 6 năm 2023. Bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý năm 2023 - lần 1 (Nguồn vốn quỹ đất năm 2022 chuyển sang năm 2023 và nguồn vốn dự kiến tăng thu từ Quỹ đất). Bố trí Kế hoạch vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện 03 Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tại kỳ họp, 100 đại biểu có mặt nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBT Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp đạt chất lượng, hiệu quả.

Văn phòng HĐND&UBND huyện