Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Đảng bộ thị trấn Gio Linh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 18/05/2023, Đảng bộ thị trấn Gio Linh tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng thị trấn khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Gio Linh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Đắc Hóa - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong nữa nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động sâu sắc đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống của các tầng lớp Nhân dân nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, điều hành quyết liệt của UBND huyện và sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể huyện đặc biệt là sự vào cuộc, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của toàn hệ thống chính trị trong Thị trấn; Sự đồng thuận của người dân, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp nên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thị trấn Gio Linh đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Cơ cấu kinh tế của Thị trấn chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng đóng góp của khu vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp. Lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp có chuyển biến tích cực, từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chế biến nông sản và tổ chức sản xuất có liên kết trong khu vực nông thôn. Tổng giá trị sản xuất của ngành CN - TTCN - XD đạt 90 tỷ đồng chiếm 33,78% trong tổng giá trị sản phẩm xã hội, đạt 87,04% chỉ tiêu Nghị quyết. Đến nay toàn Thị trấn có 259 cơ sở với 470 lao động, tăng 31 cơ sở và 47 lao động so với năm 2019; Có 1.395 cơ sở hoạt động kinh doanh TM - DV, tăng 130 cơ sở so với năm 2020, đã giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động; Tổng vốn đầu tư xã hội từ năm 2020 đến năm 2022 do Thị trấn quản lý ước tính gần 7,8 tỷ đồng; Thu ngân sách nhà nước trong 3 năm đạt 105,6% so với dự toán trong đó: thu trên địa bàn: 3,48 tỷ đồng đạt 161% so với dự toán, vượt mục tiêu của Đảng bộ đề ra (tăng thu trên địa bàn bình quân 15-18%). Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đời sống Nhân dân ổn định và ngày càng được cải thiện. Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn. Công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương luôn được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hằng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Công tác cải cách hành chính gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ có sự chuyển biến tích cực. Trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp từng bước được nâng cao;

Hội nghị đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và đề ra những giải pháp tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn, góp phần triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Đắc Hóa - PBT huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Đắc Hóa - PBT Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đảng bộ thị trấn tiếp tục nâng cao công tác triển khai, thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; xác định rõ chỉ tiêu đã đạt, chỉ tiêu còn khó khăn để có giải pháp triển khai, thực hiện trong thời gian tới; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, giáo dục đảng viên để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp uỷ, Chính quyền địa phương, giải quyết kịp thời kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo trong Đảng và công dân. Đồng thời, tăng cường công tác dân vận của Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị; Phát huy hiệu quả mô hình dân vận khéo, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

                                                                          Ngọc Quốc - Trung tâm VHTT - TDTT huyện.