Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu và 6 tháng còn lại năm 2023

Ngày 19/5, UBND huyện tổ chức sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu và 6 tháng còn lại năm 2023. Đồng chí Phan Văn Hòa - HUV - PCT UBND huyện và Phó Trưởng Phòng phụ trách phòng Nông nghiệp&PTNT chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị

Sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023 diễn ra trong điều kiện thuận lợi về mặt thời tiết. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT và sự chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo ngành nông nghiệp và chính quyền cơ sở tổ chức sản xuất, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới theo hướng chuyển từ số lượng sang chất lượng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm lịch thời vụ và cơ cấu giống nên sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2022-2023 nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năng suất, sản lượng cây trồng cơ bản vượt kế hoạch đề ra, trong đó năng suất lúa ước đạt 60 tạ/ha, tăng 05 tạ/ha so với năm trước, sản lượng lúa tăng hơn 4.000 tấn so với kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục ổn định. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ. Công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, thủy lợi và phòng chống thiên tai được chú trọng. Sản lượng thủy sản khai thác đến cuối tháng 4 đạt hơn 5.000 tấn, tăng 200 tấn so với cùng kỳ. Công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp được thực hiện quyết liệt. Nuôi thủy sản được thực hiện theo kế hoạch. Kinh tế tập thể (HTX, Tổ hợp tác), trang trại, gia trại tiếp tục được quan tâm, hoạt động có hiệu quả. Các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, bảo vệ thực vật, chuyển giao khoa học công nghệ được triển khai tích cực.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới là khẩn trương triển khai sản xuất vụ Hè Thu; nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm gắn với công tác tiêm phòng và an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi; thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ, PCCCR và phát triển rừng đảm bảo ổn định độ che phủ của rừng; thực hiện đồng bộ các biện pháp chống hạn; tiếp tục động viên bà con ngư dân huy động mọi nguồn lực, tăng cường đầu tư nâng cấp, cải hoán tàu thuyền, tăng năng lực đánh bắt của tàu xa bờ; thực hiện nghiêm túc các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp; tiếp tục phát triển Kinh tế tập thể; tiếp tục triển khai các Chương trình, Đề án về phát triển nông nghiệp./.

                                                                                                                                                        VP