Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 28/11, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có đồng chí Trần Thanh Hiền - PGĐ Sở Nông nghiệp&PTNT, đại diện các Phòng, Chi cục trực thuộc Sở; về phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phan Văn Hòa - HUV - PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các địa phương, các HTX trọng điểm lúa; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Toàn cảnh Hội nghị

Sản xuất nông nghiệp trong năm 2022 mặc dù mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi về thời tiết, tình hình dịch bệnh, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và các Sở, ngành cấp tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND huyện, các ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các HTX và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể bà con nông dân nên sản xuất nông nghiệp năm 2022 đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng 11.306,3 ha, đạt 98,23% KH, bằng 99,52% so cùng kỳ, trong đó lúa 8.622,2 ha, đạt 118,6%KH; Do ảnh hưởng của thời tiết dị thường nên năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu đạt thấp so với cùng kỳ. Trong đó, năng suất lúa cả năm đạt 52,59tạ/ha, đạt 97,6,2% KH; sản lượng lúa 45.346,4 tấn, bằng 93,8% so với cùng kỳ. Chương trình Zebu hóa đàn bò tiếp tục được thực hiện, đã phối giống được 1.707 con, đạt 97,5% kế hoạch. Sản lượng thủy sản đánh bắt trong năm uớc đạt 14.911,1 tấn.…

Mục tiêu trong năm 2023 là tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tích cực đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ lợi, khai thác và nuôi trồng thủy sản; khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của từng tiểu vùng thích ứng với thiên tai; đẩy mạnh việc áp ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất (cơ cấu giống và thời vụ, cơ giới hóa, áp dụng rộng rãi các biện pháp canh tác tiên tiến, tưới tiết kiệm, giống mới, BVTV...). Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung thâm canh, nâng cao chất lượng đàn, kết hợp chăn nuôi công nghiệp với chăn nuôi truyền thống, tích cực cải tạo tầm vóc đàn bò theo hướng Zê bu hóa; chăn nuôi gắn chặt với kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Tăng cường các hoạt động bảo quản và chế biến sau thu hoạch. Động viên ngư dân cải hoán, nâng cấp tàu thuyền, ngư lưới cụ, tiếp tục bám biển sản xuất nâng cao chất lượng đánh bắt, phát triển tàu xa bờ nâng cao sản lượng khai thác. Trong năm 2023 phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cả năm 11.100,0 ha (diện tích cây lương thực có hạt 7.950ha). Tổng sản lượng lương thực có hạt 42.508 tấn (thóc 41.983,2 tấn, Ngô 525,0 tấn). Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng 16.500 tấn (khai thác 15.000,0 tấn; nuôi trồng 1.500,0 tấn). Trồng mới 1000 ha rừng tập trung và 15 vạn cây phân tán; tỷ lệ độ che phủ rừng 54%. Duy trì ổn định tổng đàn (tổng đàn trâu 3.000 con; đàn bò 8.000 con; đàn lợn 25.000 con, đàn gia cầm 450,0 nghìn con).

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Văn Hòa - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong báo cáo Tổng kết của UBND huyện, nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về lịch thời vụ, phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột hại lúa, chuyển đổi giống cây trồng, phát triển chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, chuyển đổi mô hình hợp tác xã,…; đồng thời, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp với kết quả cao nhất.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất nông nghiệp trong năm 2022./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện