Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Triển khai các mục tiêu An sinh xã hội và tín dụng chính sách tại xã Linh Trường

Để tiếp tục thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện Gio Linh và xã Linh Trường nói riêng, chiều ngày 14 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở UBND xã Linh Trường. Tổ công tác hỗ trợ triển khai tín dụng chính sách về các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Linh Trường

💼Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

💼Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

💼Phát triển kinh tế xã- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Hội nghị đã được nghe báo cáo về hoạt động tín dụng chính sách tại xã Linh Trường. Với 795 hộ, tỷ lệ hộ nghèo 27,42%, cận nghèo 9,31%. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gio Linh đã ủy thác đến 4 tổ Chức chính trị xã hội cập xã với 14 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Đến nay, đã có 598 hộ được vay vốn tương đương 82,5% hộ gia đình đã tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, với 12 chương trình đang được thực hiện, có 102 hộ vay vốn Hộ dân tộc thiểu số miền núi, 116 hộ vay vốn phát triển kinh tế miền theo và nhiêu chương trình khác…. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia từ cơ sở về khó khăn và giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt tín dụng chính sách của các tổ trưởng tổ TK&VV, trưởng thôn và các ý kiến của lãnh đạo tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, cấp xã. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí tổ trưởng là Trưởng BĐD huyện, để đưa ra nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, các thành viên trong tổ đã chia ra các nhóm nhỏ để cùng làm rõ và chi tiết hơn các khó khăn vướng mắc từ tổ TK&VV, thôn cùng nhau phối hợp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ chung tại xã Linh Trường.