Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Đoàn Sở Nông nghiệp& Phát triển nông thôn làm việc với UBND huyện về phát triển lúa hữu cơ và phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2024

Ngày 23/02, Đoàn Sở Nông nghiệp& Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Hồng Phương, PGĐ Sở làm trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn đã làm việc với UBND huyện về giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về phát triển lúa hữu cơ và phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2024. Tham dự về phía huyện có đồng chí Phan Văn Hòa - HUV - PCT UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; đại diện các Hợp tác xã sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Sản xuất nông nghiệp năm 2023 diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận tuy nhiên, cuối vụ Đông Xuân, mưa lớn kèm lốc xoáy (ngày 21/4/2023 và 07/5/2023) đã gây đổ ngã khoảng 300 ha lúa vụ Đông Xuân làm ảnh hưởng một phần năng suất và sản lượng. Bên cạnh đó một số nơi chấp hành lịch thời vụ, chưa triệt để,  gieo cấy muộn trọng vụ Hè Thu gây khó khăn cho việc chỉ đạo sản xuất, điều tiết nước và quản lý dịch hại. Nhưng với sự chỉ đạo của UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể bà con nông dân đã quyết tâm khắc phục khó khăn tổ chức sản xuất hiệu quả nên năng suất và sản lượng lúa vượt kế hoạch đề ra. Là một năm được mùa, được giá trên nhiều loại cây trồng. Về phát triển lúa hữu cơ, diện tích lúa hữu cơ được triển khai tại huyện Gio Linh bắt đầu từ vụ Hè Thu năm 2017 tại HTX Phước Thị xã Gio Mỹ với quy mô 20 ha/vụ. Đến vụ Đông Xuân 2023- 2024 tăng lên 182 ha (trong đó Nghị quyết 162 là 130 ha). Vùng sản xuất lúa hữu cơ được dồn điền đổi thửa quy hoạch vùng với hệ thống tưới, tiêu chủ động phù hợp cho sản xuất lúa hữu cơ. Ngoài ra, công tác tuyên truyền sản xuất lúa hữu cơ đã được đưa vào mục tiêu của Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Gio Linh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; chương trình phát triển kinh tế gò đồi miền núi giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 và kế hoạch sản xuất nông nghiệp hàng năm. Về các giải pháp thực hiện thành công các chỉ tiêu Phương án 6803/PA- UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về tổ chức sản xuất nông nghiệp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2024 là tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; lồng ghép với các dự án hỗ trợ sản xuất của các chương trình MTQG; tích cực đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ lợi, khai thác và nuôi trồng thủy sản; khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của từng tiểu vùng thích ứng với thiên tai; đẩy mạnh việc áp ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất (cơ cấu giống và thời vụ, cơ giới hóa, áp dụng rộng rãi các biện pháp canh tác tiên tiến, thiết bị bay không ngường lái tưới tiết kiệm, giống mới, BVTV...). Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn đã được nghe các cơ quan, đơn vị, địa phương và các hợp tác xã sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn báo cáo tình hình sản xuất lúa hữu cơ và những kiến nghị, đề xuất để phát triển lúa hữu cơ và thực hiện phương án sản xuất nông nghiệp năm 2024. Trao đổi trở lại, các đồng chí trong đoàn đã phân tích, đánh giá và tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng thời chỉ đạo một số nội dung liên quan đến phát triển lúa hữu cơ, phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2024 phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra./.

VP