Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 01/12, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Võ Đắc Hóa - PBT - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phan Văn Hòa - HUV - PCT UBND huyện, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Nông nghiệp&PTNT chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Sản xuất nông nghiệp trong năm 2023 diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi. Tuy nhiên, cuối vụ Đông Xuân, mưa lớn kèm lốc xoáy làm ảnh hưởng một phần năng suất và sản lượng. Bên cạnh đó, một số nơi chấp hành lịch thời vụ chưa nghiêm gây khó khăn cho việc chỉ đạo sản xuất. Nhưng được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ của UBND tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể bà con nông dân nên sản xuất nông nghiệp năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng 11.404,2 ha, đạt 99,17% KH, bằng 100,87% so cùng kỳ, trong đó lúa 8.628,9 ha, đạt 110,63% KH; năng suất lúa cả năm đạt 57,2 tạ/ha, đạt 106,3% KH; sản lượng lúa 49.359,78 tấn, đạt 117,6% KH bằng 108,22% so với cùng kỳ. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định. Sản lượng thủy sản đánh bắt trong năm uớc đạt 15.100 tấn, tăng 385,2 tấn so với năm 2022. Công tác chỉ đạo tuyên truyền chống khai thác IUU đã được triển khai khẩn trương và thường xuyên đạt hiệu quả cao; các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, tập huấn, xây dựng các mô hình liên kết- sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, công tác giống đã được quan tâm triển khai thực hiện. Tình nhình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được quan tâm nên cơ bản được khống chế tốt

Mục tiêu năm 2024 được xác định là tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; lồng ghép với các dự án hỗ trợ sản xuất của các chương trình MTQG; tích cực đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ lợi, khai thác và nuôi trồng thủy sản; khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của từng tiểu vùng thích ứng với thiên tai; đẩy mạnh việc áp ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất (cơ cấu giống và thời vụ, cơ giới hóa, áp dụng rộng rãi các biện pháp canh tác tiên tiến, thiết bị bay không ngường lái tưới tiết kiệm, giống mới, BVTV...). Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung thâm canh, nâng cao chất lượng đàn, kết hợp chăn nuôi công nghiệp với chăn nuôi truyền thống, tích cực cải tạo tầm vóc đàn bò theo hướng Zê bu hóa; chăn nuôi gắn chặt với kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Tăng cường các hoạt động bảo quản và chế biến sau thu hoạch. Động viên ngư dân cải hoán, nâng cấp tàu thuyền, ngư lưới cụ, tiếp tục bám biển sản xuất nâng cao chất lượng đánh bắt, phát triển tàu xa bờ nâng cao sản lượng khai thác đồng thời phải phù hợp với quy định IUU. Trong năm 2024, phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cả năm 11.100,0 ha (diện tích cây lương thực có hạt 7.950ha). Tổng sản lượng lương thực có hạt 42.464,7 tấn. Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng 17.500 tấn (Khai thác 16.000,0 tấn; nuôi trồng 1.500,0 tấn). Trồng mới 500 ha rừng tập trung và hơn 20.000 cây phân tán; tỷ lệ độ che phủ rừng 54%. Duy trì ổn định tổng đàn: Tổng đàn trâu 3.000 con; đàn bò 8.000 con; đàn lợn 25.000 con, đàn gia cầm 450,0 nghìn con.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Đắc Hóa - PBT - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong báo cáo tổng kết của UBND huyện, nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về lịch thời vụ, phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột hại lúa, chuyển đổi giống cây trồng, phát triển chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, chuyển đổi mô hình hợp tác xã,…; đồng thời, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp với kết quả cao nhất.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất nông nghiệp trong năm 2023./.

VP