Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 06/3/2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Võ Đắc Hóa - PBT - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị

Năm 2023, công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC luôn được lãnh đạo UBND huyện quan tâm, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị rà soát, thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, bám sát các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh, của huyện về CCHC. Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, đơn giản hóa, cải cách thể chế luôn được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính thông suốt, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu trong thực hiện công tác CCHC đã có nhiều cố gắng, nắm bắt tốt hơn về chuyên môn nghiệp vụ cũng như ý thức trách nhiệm trong thực hiện công việc. Trong năm, có 100% thủ tục hành chính đều được tiếp nhận, niêm yết và trả kết quả tại Bộ phận 1 cửa; các hồ sơ trễ hẹn thực hiện xin lỗi người dân đúng quy định. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước hoàn thành 100%... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại như: chưa khắc phục 100% những vấn đề phát hiện qua kiểm tra; tỷ lệ hồ sơ TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống Một cửa điện tử tại cấp xã chưa đạt quy định; TTHC triển khai thanh toán trực tuyến và tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến còn thấp; Số TTHC cung cấp toàn trình trên số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết chưa đạt tỷ lệ theo yêu cầu. Công tác cải cách tài chính công mới hoàn thành 70,36%... 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Đắc Hóa - PBT - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát, thực hiện tốt các nội dung tại kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Gio Linh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Gio Linh năm 2024 và các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC của UBND huyện. Phân công cụ thể trách nhiệm cá nhân thực hiện các nhiệm vụ; tổ chức báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm theo quy định nhằm rà soát các nhiệm vụ được giao, qua đó nhắc nhở, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời giải quyết các vướng mắc, đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả. Tập trung rà soát những tồn tại, hạn chế, các tiêu chí bị trừ điểm và xác định lý do bị trừ điểm; xây dựng giải pháp, biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để nâng cao Chỉ số CCHC huyện năm 2024. Nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và tinh thần trách nhiệm, sự thân thiện của đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp; tập trung triển khai số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, hướng tới người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần. Thực hiện có hiệu quả các nội dung về chuyển đổi số. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn để 100% cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; kịp thời đưa ra các sáng kiến, giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023 được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

VP