Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Thị trấn Cửa Việt tổ chức sơ kết 5 năm hoạt động mô hình Niệm phật đường “An lành, trật tự, văn minh” tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng văn minh đô thị.

Ngày 25/8/2023, BCĐ 138&1523 Thị trấn Cửa Việt đã tổ chức sơ kết 05 năm hoạt động mô hình Niệm phật đường Tân Lợi “An lành, trật tự, văn minh” tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng văn minh đô thị. Tham dự có đồng chí Thượng tá Hồ Văn Tấn-Phó trưởng Công an huyện Gio Linh, các đồng chí trong BCĐ 138&1523 thị trấn Cửa Việt và đông đủ các chức sắc, chức việc của Niệm phật đường Tân Lợi.

Toàn cảnh buổi lễ.

Những năm qua, thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung và đồng bào có đạo nói riêng từng bước được cải thiện. Tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Gio Linh cơ bản ổn định, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt thuần túy, tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là mô hình Niệm phật đường “An lành, trật tự, văn minh” tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng văn minh đô thị. Hoạt động của các tôn giáo đã có những đóng góp tích cực trong việc phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh trên địa bàn. Các tôn giáo đã tích cực đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, tương thân, tương ái. Mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục phối hợp triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Để thực hiện có hiệu quả mô hình này, trong những ngày rằm, kỳ lễ trọng đại các cơ sở tôn giáo và chức sắc, trụ trì đều lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con giáo dân, phật tử tránh xa mê tín dị đoan, có ý thức bảo vệ môi trường, phòng tránh các tai, tệ nạn xã hội.

Công an huyện Gio Linh đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm của hàng ngũ Phật tử, chức sắc, niệm Phật đường trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Từ việc tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các Phật tử, chức sắc, niệm Phật đường nhân dịp lễ, lực lượng Công an đã tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn, vận động cùng tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự tại nơi cư trú; đồng thời tham mưu với chính quyền giải quyết nguyện vọng chính đáng của các giáo hội.

Từ việc tham gia các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng bào có đạo trên địa bàn huyện Gio Linh đã nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua ở địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện “Kính Chúa, yêu nước”, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”. Những mô hình hoạt động hiệu quả như vậy sẽ tiếp tục được lực lượng công an phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng và nhân rộng trên địa bàn toàn huyện./.

Ngọc Quốc - Trung tâm VHTT - TDTT.