Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện giám sát công tác quản lý đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2024, từ ngày 14/6/2024 đến ngày 02/7/2024, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Hồng – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát về công tác quản lý đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ giai đoạn 2023-2024 tại một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh buổi giám sát

Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện đã làm việc trực tiếp với UBND các xã: Gio Châu, Gio Sơn, Gio Việt, Trung Sơn, thị trấn Gio Linh; Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện. Qua thống kê từ năm 2023 đến 5 tháng đầu năm 2024, đối với án thi hành án treo: toàn huyện có 37 bị án chấp hành án treo, đã chấp hành xong 08 bị án, số bị án đã được rút ngắn thời gian thử thách 16, số bị án còn lại đang thi hành 29; đối với án cải tạo không giam giữ: toàn huyện có 7 bị án, số án đã chấp hành xong 4 bị án, số bị án đã được giảm thời hạn chấp hành án 04 bị án; số bị án còn lại đang thi hành 03 bị án.

Qua giám sát, nhận thấy việc thực hiện các quy định về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ giai đoạn 2023-2024 trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sau khi thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về xã công tác. Các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ và tái hòa nhập cộng đồng. Việc chuyển giao, tiếp nhận, thiết lập hồ sơ thi hành án giữa các cơ quan tố tụng và UBND các xã, thị trấn cơ bản thực hiện đúng quy định, đảm bảo trình tự, thủ tục, thời gian; công tác quản lý, theo dõi, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án và tái hòa nhập cộng đồng được quan tâm phối hợp cơ bản; Công an các xã, thị trấn đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND cùng cấp trong việc tiếp nhận, lập hồ sơ, phân công người giám sát, giúp đỡ, đồng thời tổ chức quản lý tốt đối tượng; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong công tác theo dõi, quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ các đối tượng trong diện chấp hành các quy định về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và tái hòa nhập cộng đồng. Nhờ vậy, người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và người chấp hành xong hình phạt đã thực hiện cơ bản tốt các nghĩa vụ của mình, ổn định cuộc sống, tích cực khắc phục các thiệt hại do hành vi phạm tội của mình gây ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động tuy có quan tâm nhưng chưa thật sự đi vào chiều sâu, chưa thường xuyên, liên tụccông tác giúp đỡ, hỗ trợ cho người chấp hành xong hình phạt tù còn hạn chế do việc tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội của người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và người chấp hành xong hình phạt tù để tạo việc làm còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chưa được các cấp, các ngành quan tâm, chưa có cơ chế đặc thù riêng. Công tác phối hợp giữa UBND, lực lượng công an xã, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã trong công tác quản lý, triển khai thực hiện, công tác tuyền truyền, vận động các đối tượng thiếu thường xuyên, chưa chặt chẽ; Một số đối tượng chấp hành án thường xuyên đi khỏi địa phương, đi lao động trên biển đã ảnh hưởng đến công tác quản lý, giáo dục; đội ngũ cán bộ thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng ở các xã, thị trấn chủ yếu kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo, tập huấn.

Tại các buổi giám sát, các cơ quan, đơn vị cũng đã có các kiến nghị, đề xuất về việc mở các lớp tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ về công tác thi hành án hình sự, bổ sung cán bộ, chiến sĩ được đào tạo đúng chuyên ngành; giải quyết tình trạng thất nghiệp, tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho các trường hợp chấp hành án ở ngoài xã hội.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện huyện đánh giá cao kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự đối với án treo và cải tạo không giam giữ; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường làm tốt công tác quản lý; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và tái hòa nhập cộng đồng để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác lập hồ sơ theo dõi, lưu hồ sơ đầy đủ, đảm bảo chặt chẽ; định kỳ có sơ, tổng kết, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ thủ tục pháp lý, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết, giới thiệu việc làm, thực hiện chính sách trợ giúp khác cho người chấp hành xong hình phạt tù theo quy định.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của của các cơ quan, đơn vị, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện tiếp thu, tổng hợp để gửi tới các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định./.

                                                                                                                                                                              Mai VP