Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Huyện ủy Gio Linh Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của đảng về kiểm điểm xếp loại tập thể cá nhân năm 2023

Sáng ngày 01/12/2023, Huyện ủy Gio Linh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định hướng dẫn của Đảng về kiểm điểm xếp loại tập thể cá nhân hàng năm. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Võ Đắc Hóa - PBT Huyện ủy, CT UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thiên Bình - UVTV Huyện ủy - CT UBMTTQVN huyện cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, địa phương huyện.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Tỵ - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị” và Hướng dẫn số 25-HD/BCTTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Đồng thời triển khai công văn số 1368-CV/TU ngày 28/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân năm 2023. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ đồng tình cao với các quy định, hướng dẫn mới được ban hành, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Huyện uỷ giải đáp và làm rõ một số nội dung trong Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị và một số vướng mắc trong công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm.

Toàn cảnh Hội nghị.

Để công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 đạt yêu cầu và thời gian đã định, đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo nội dung và thời gian quy định; đảm bảo tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, đúng quy định; nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình, tự soi, tự sửa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên.

Lê Nam - Trung tâm VHTT-TDTT huyện.