Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát tại huyện

Ngày 13/9/2023, Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Dương Tân Long - PCT UBMTTQVN tỉnh - Trưởng đoàn và các thành viên đoàn tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh) - Quảng Trị (Cam Lộ) đoạn qua địa bàn huyện. Tham dự về phía huyện có đồng chí Võ Đắc Hóa - PBT - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thiên Bình - UVTV Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Tại buổi giám sát

Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh) - Quảng Trị (Cam Lộ) đoạn qua địa bàn huyện có tổng chiều dài tuyến là 11,9 km, đi qua địa bàn 04 xã (Hải Thái, Linh Hải, Gio An, Linh Trường). Đến thời điểm hiện tại có 520 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó, có 383 trường hợp nằm trong phạm vi GPMB đường cao tốc và 137 trường hợp nằm trong phạm vi GPMB xây dựng các khu tái định cư. Trong thời gian qua, công tác GPMB luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của tỉnh, sự phối hợp tích cực của các sở, ngành cấp tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đến nay, đã hoàn thành công tác GPMB phần đất nông nghiệp và vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất nông nghiệp, bàn giao 8,14/11,9 km mặt bằng sạch cho Ban đường Hồ Chí Minh, đạt 68,4%. Đã kết thúc công khai phương án bồi thường, hỗ trợ giá trị 174,2 tỷ đồng. Các trường hợp còn lại chưa công khai, đang hoàn thành các thủ tục để công khai đợt tiếp theo 16 trường hợp. Toàn tuyến có 129 hộ thuộc diện tái định cư được bố trí tại 03 khu tái định cư tại xã Hải Thái, Linh Trường, Gio An, trong đó, tại xã Hải Thái có 02 vị trí với tổng mức đầu tư 3 khu tái định cư là 110,152 tỷ đồng, tổng số lô bố trí tái định cư 3 khu là 132 lô. Toàn tuyến có 66 mồ mả bị ảnh hưởng, trong đó, 54 ngôi mộ nằm trong phạm vi GPMB đường cao tốc và 12 ngôi mộ nằm trong phạm vi GPMB xây dựng khu tái định cư đã di dời, 07 ngôi mộ nằm rải rác trong nhà dân chưa di dời; 48 ngôi mộ tập trung ở Rú ma xã Linh Trường đã di dời về khu nghĩa địa mới.

Tại buổi giám sát, các thành viên tham dự đã tập trung thảo luận, thông tin nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Thông qua hoạt động giám sát đoàn giám sát đã nắm tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tại buổi giám sát, những kiến nghị, đề xuất của huyện đã được đoàn giám sát giải thích, những vấn đề vượt quá thẩm quyền, đoàn tổng hợp để xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

VP