Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

UBND huyện Gio Linh họp thống nhất các nội dung liên quan công tác tổ chức thực hiện Dự án: GPMB xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1)

Ngày 07/9/2023, UBND huyện Gio Linh tổ chức cuộc họp thống nhất các nội dung liên quan công tác tổ chức thực hiện  Dự án: GPMB xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban quan lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; đại diện Thường trực HĐND huyện, các PCT UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế&Hạ tầng, Tài nguyên&Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Gio Linh; lãnh đạo Ban Quản lý dự án, PTQĐ&CCN; Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã: Gio Quang, Gio Hải, Gio Mai. Đại diện lãnh đạo các đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

UBND huyện Gio Linh tổ chức cuộc họp thống nhất các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMT) để khởi công xây dựng sân bay Quảng trị giai đoạn 1

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2148/QĐ-TTg ngày 20/12/2021; Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch giai đoạn đến năm 2030 tại Quyết định số 188/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2021 với chức năng là Cảng hàng không nội địa. Đây là dự án trọng điểm, mang tính chiến lược an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế tỉnh Quảng Trị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị xác định tại các Thông báo: số 344-TB/TU ngày 27/9/2022; số 419-TB/TU ngày 14/02/2023 và số 567-TB/TU ngày 16/8/2023 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện để khởi công dự án trong năm 2023.

UBND huyện Gio Linh tổ chức cuộc họp thống nhất các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMT) để khởi công xây dựng sân bay Quảng trị giai đoạn 1

Để tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến công tác GPMB dự án, kịp thời bàn giao cho nhà đầu tư khởi công xây dựng trong năm 2023 theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND huyện đã giao các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp, hỗ trợ cùng với các xã Gio Quang, Gio Mai, Gio Hải thực hiện các nội dung liên quan đến dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo tinh thần và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Đồng thời, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện có văn bản xin chủ trương của UBND tỉnh về việc bổ sung quy hoạch khu tái định cư và khu nghĩa địa tại xã Gio Mai vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gio Linh; thống nhất điều chỉnh vị trí các hạng mục tái định cư dự án để phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện, gồm: Vị trí 02 trường học của xã Gio Hải (Trường Mầm non Gio Hải, Trường TH&THCS Gio Hải); khu tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng xã Gio Hải; khu nghĩa địa 02 xã Gio Quang, Gio Hải. Riêng đối với các hạng mục tái định cư xã Gio Mai, do phần diện tích đất quy hoạch tái định cư và khu nghĩa địa của xã không đủ để bố trí di dời, đề nghị Ban QLDA ĐTXD tỉnh lập phương án và chi phí di dời cho 40 hộ tái định cư (gồm: 29 hộ bị ảnh hưởng di dời tái định cư của dự án, 06 hộ dân địa bàn thôn Lâm Xuân bị tách biệt sau khi xây dựng dự án và 05 hộ dự phòng) và khoảng 405 ngôi mộ bị ảnh hưởng di dời theo vị trí đã đề xuất của UBND xã Gio Mai. Giao Ban QLDA, PTQĐ và CCN huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng cho các hạng mục tái định cư dự án được UBND huyện thống nhất điều chỉnh vị trí phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện. Đồng thời, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, các phòng, ban huyện, UBND các xã, ký kết hợp đồng với Hội đồng GPMB huyện để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác GPMB xây dựng dự án. Đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTcác đoàn thể Gio Quang, Gio Mai, Gio Hải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân hiểu và chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về GPMB xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị./.

                                                                        Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio LInh