Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Đào tạo nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn" thuộc Tiểu dự án 3 của Dự án 5 từ nguồn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023