Câu trả lời 1 - Huyện Gio Linh

Hỏi đáp

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Câu hỏi:

Ông Trần Đình Bảo: Kiến nghị v/v chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB Quốc lộ 1

Kiến nghị việc Hội đồng GPMB Quốc lộ 1 huyện Gio Linh không chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 07/2/2017 cho gia đình ông theo đúng quy định


Câu trả lời:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 714/UBND-CN ngày 02/3/2017, ngày 06/3/2017 UBND huyện Gio Linh tổ chức cuộc họp giải quyết đơn của ông Trần Đình Bảo. Sau khi nghe Hội đồng GPMB QL1 huyện gỉai thích và cung cấp hồ sơ GPMB (Quyết định phê duyệt và giấy nhận tiền), hộ ông Trần Đình Bảo đã rõ và thống nhất về số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB QL 1 của gia đình ông đã nhận là đầy đủ.