Kế hoạch, Chương trình - Huyện Gio Linh

Thời sự - Chính trị

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện Gio Linh

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU,ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, mức độ hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và giải pháp nâng cao chỉ...

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước quý I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022 và giải pháp năm 2023