Công khai ngân sách - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Quyết định về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2024 của huyện Gio Linh

Báo cáo công khai thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Gio Linh

Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023

Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2023

Quyết định về việc phân bổ vốn đầu tư phát triễn từ nguồn ngân sách tỉnh"Thưởng công trình cho xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022"

Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Đào tạo nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn" thuộc Tiểu dự án 3 của Dự án 5 từ nguồn...

Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương huyện...

Nghị quyết về việc bố trí Kế hoạch vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện 03 Chương trình MTQGG giai đoạn 2021-2025

Báo cáo tình hình công khai ngân sách Nhà nước

Thời sự - Chính trị