Thông báo - Huyện Gio Linh

Thông báo

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuộc công trình phát triển điểm dân cư Gio Sơn

Thông báo tuyển dụng giáo viên tại trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng vào viên chức làm việc tại Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện Gio Linh

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuộc công trình: Phát triển điểm dân cư Gio Hoà (nay là Gio Sơn)

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Ban QLDADTXD&PTQĐ huyện

Chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra CCHC năm 2022

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuộc công trình: Phát triển điểm dân cư xã Gio Sơn

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuộc công trình phát triển điểm dân cư xã Linh hải

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban QLDA ĐTXD& PTQĐ huyện Gio Linh

Quyết định công nhận kết quả kiểm tra,sát hạch và danh sách tiếp nhận vào viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ và cán bộ làm việc tại Hội...