Thông báo - Huyện Gio Linh

Thông báo

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ kiện tham dự xét tuyển giáo viên năm 2023 theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt...

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển giáo viên theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuât...

Thông báo nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023

Thông báo về việc công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách

Thông báo về việc tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 huyện Gio Linh

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuộc công trình phát triển điểm dân cư thuộc xã Gio Hòa (nay là...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuộc công trình: Phát triển điểm dan cư xã Linh Hảii

Quyết định về việc hủy bỏ một phần Quyết định số 5416/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Gio Linh về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa chi 2...