Tuyên truyền cải cách hành chính - Huyện Gio Linh

Tuyên truyền cải cách hành chính

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Gio Linh đẩy mạnh cải cách hành chính

Quyết định về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Quyết định phê duyệt Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng bản đồ số Quốc gia

Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai Quyết định sô 505/QĐ-TTg ngày 22/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số Quốc Gia

Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính...

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch tuyên truyền nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng huyện Gio Linh năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Kế hoạch cải cách hành chính huyện năm 2022