Tuyên truyền cải cách hành chính - Huyện Gio Linh

Tuyên truyền cải cách hành chính

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Gio Linh năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI trên hệ thống phương tiên thông tin đại chúng huyện Gio Linh năm 2023

Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Gio Linh năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Gio Linh đẩy mạnh cải cách hành chính

Quyết định về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Quyết định phê duyệt Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng bản đồ số Quốc gia

Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai Quyết định sô 505/QĐ-TTg ngày 22/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số Quốc Gia

Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh