Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Đồng chí Võ Đắc Hóa, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác bảo vệ rừng

Ngày 26 tháng 7 năm 2023, đồng chí Võ Đắc Hóa, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng đã có buổi đi thực tế và kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ phòng, cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Gio Linh.

Đồng chí Võ Đắc Hóa, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ phòng, cháy, chữa cháy rừng

Hiện nay, diện tích đất có rừng trên địa bàn toàn huyện Gio Linh khoảng trên 19 nghìn ha, trong đó rừng tự nhiên trên 3.700 ha, những năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện luôn kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp… Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ rừng, sử dụng rừng bền vững, PCCCR cũng như chấp hành các quy định về quản lý lâm sản cho chủ rừng và người dân. Đến nay, đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp huyện, cấp xã; chủ động tổ chức thường trực PCCCR trong các tháng mùa khô; kịp thời duy tu, bảo dưỡng các dụng cụ, phương tiện, máy móc thiết bị hỗ trợ PCCCR nhằm chủ động, sẵn sàng tham gia ứng cứu, chữa cháy rừng, xây dựng phương án phòng chống cháy rừng như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho mọi người dân; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, trong các tháng cao điểm của mùa khô đã duy trì trực chòi canh 24/24h trong ngày, huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát, sửa chữa, nâng cấp đường ranh cản lửa, mua sắm dụng cụ, thiết bị chữa cháy.

Đồng chí Võ Đắc Hóa, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ, phòng, cháy, chữa cháy rừng

Sau khi thực tế tại các diện tích rừng trên địa bàn, Đồng chí Võ Đắc Hóa, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Lực lượng kiểm lâm phối hợp chặt chẽ hơn với các chủ rừng trong công tác bảo vệ, chú ý việc xử lý thực bì và vật liệu dễ cháy, tuyên truyền cho người dân khi vào rừng có ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, chỉ đạo rà soát, bổ sung phương án PCCCR; phương án huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị và hậu cần khi có cháy rừng xảy ra. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng, chủ động phát hiện sớm cháy rừng để tổ chức chữa cháy, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra./.

                                                                Chính Linh - Trung tâm VHTT-TDTT huyện