Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Xã Linh Trường triển khai công tác bảo vệ rừng 2023

Xã Linh Trường vừa tổ chức hội nghị tổng kết bảo vệ rừng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Văn Hoà, HUV, PCT UBND, Trưởng BCĐ chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 15 ngàn ha, năm 2022, xã Linh Trường đã chú trọng triển khai tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng bằng nhiều hình thức. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về rừng đã nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân đặc biệt là đồng bào sinh sống khu vực gần rừng được nâng lên rõ rệt trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Toàn cảnh hội nghị

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung thống nhất từ xã đến thôn, bản; ý thức trách nhiệm và vai trò quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã được nâng lên. Các chủ rừng đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; diện tích, mức độ thiệt hại do cháy rừng đã được hạn chế. Tổ chức trực phòng cháy, chữa cháy 24/24 giờ sẵn sàng lực lượng khi có cháy rừng xảy ra. Duy trì đều đặn dự báo thời tiết và cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn, nhờ vậy, trong năm 2022 trên địa bàn xã Linh Trường không xảy ra cháy rừng. Trong năm 2022, các chủ rừng trên địa bàn xã Linh Trường đã thực hiện trồng rừng với diện tích trồng trên 1.200ha.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí đồng chí Phan Văn Hoà, HUV, PCT UBND, Trưởng BCĐ chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của xã Linh Trường trong năm 2022. Đồng chí đề nghị xã Linh Trường tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Kịp thời rà soát, bổ sung các phương án PCCCR, BVR phù hợp với điều kiện, thực tế của địa phương. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác tuần tra, kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn. Các chủ rừng cần chấp hành tốt các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp; tuân thủ quy chế quản lý các loại rừng, xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững. Tăng cường kiểm tra không để xảy ra khai thác, phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép. Tổ chức trực PCCCR theo quy định; quản lý tốt diện tích rừng theo chứng chỉ FSC hiện có và mở rộng hơn diện tích tham gia trồng rừng gỗ lớn, gỗ FSC./.

                                                                                       Lương Sơn - Trung tâm VHTT-TDTT huyện