Các Xã, Thị trấn - Huyện Gio Linh

UBND TT GIO LINH

            Địa chỉ trụ sở: Số 39, đường 2/4, khu phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

* Khối Đảng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1.

Lê Đình Luận

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0916559298

ledinhluan@quangtri.gov.vn

2

Trần Văn Tâm

Phó bí thư Đảng ủy

0905070783

tranvantam@quangtri.gov.vn

* Khối nhà nước:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1.

Nguyễn Hữu Tài

Chủ tịch UBND

0947544319

nguyenhuutai.giolinh@quangtri.gov.vn

2

Mai Huy Phong

Phó chủ tịch UBND

0915055122

maihuyphong@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Thị Tâm

Phó chủ tịch HĐND

0914908379

nguyenthitam.giolinh@quangtri.gov.vn

* Mặt trận và các đoàn thể:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1.

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBMT

0912914368

leanhtuan1@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Đình Tài

Chủ tịch Hội CCB

0944333190

nguyendinhtai@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Thị Trang

Chủ tịch Hội PN

0913497567

nguyenthitrang4@quangtri.gov.vn

4

Nguyễn Hữu Tường

Chủ tịch Hội Nông dân

0914171770

nguyenhuutuong@quangtri.gov.vn

5

Nguyễn Tiến Dũng

Bí thư đoàn TN

0968244222

nguyentiendung4@quangtri.gov.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIO MAI

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Khối Đảng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Trương Hữu Quyền

Bí thư ĐU, CT HĐND

0915.157.246

truonghuuquyen@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Quang Thoai

PBTTT Đảng ủy

0915.705.626

nguyenquangthoai@quangtri.gov.vn

Khối Nhà nước

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Hoàng Thanh Lương

PBT, CT Ủy ban nhân dân

0965.352.555

hoangthanhluong@quangtri.gov.vn

2

Trương Hữu Thắng

PCT Ủy ban nhân dân

0915.924.234

truonghuuthang@quangtri.gov.vn

3

Trương Khắc Tuấn

PCT Ủy ban nhân dân

0972.191.907

truongkhactuan@quangtri.gov.vn

Khối Mặt trận, đoàn thể

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Phan Thị Ái Nhân

CT Ủy ban Mặt trận

0947.457.812

phanthiainhan@quangtri.gov.vn

2

Trương Công Chiến

CT hội Cựu chiến binh

0942.567.034

truongcongchien@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Quang Soái

CT Hội Nông dân

0814.466.347

nguyenquangsoai@quangtri.gov.vn

4

Trương Thị Đông

CT Hội Liên hiệp Phụ nữ

0399.997.880

truongthidong@quangtri.gov.vn

5

Trịnh Văn Mùi

Bí thư Đoàn xã

0944.300.135

trinhvanmui@quangtri.gov.vn

 

UBND XÃ GIO HẢI

- Địa chỉ trụ sở: Thôn 6 – xã Gio Hải

Khối đảng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Trần Phong Minh           

Bí thư Đảng ủy

0914745331

tranphongminh@quangtri.gov.vn

2

Ông: Trần Công Sinh

Phó bí thư Đảng ủy

0983823925

trancongsinh@quangtri.gov.vn

Khối nhà nước

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Trần Viết Nam      

Chủ tịch

097406033

tranvietnam@quangtri.gov.vn

2

Ông: Hồ Xuân Thùy

Phó Chủ tịch

0915046559

hoxuanthuy@quangtri.gov.vn

3

Ông Trần Đình Đường

Phó Chủ tịch

0915026577

trandinhduong@quangtri.gov.vn

4

Ông: Trần Thanh Chương

CT HĐND

0914637559

tranthanhchuong@quangtri.gov.vn

5

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc

PCT HĐND

0915375119

nguyenvinhphuc@quangtri.gov.vn

Khối mặt trận, đoàn thể

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Phạm Văn Hùng      

CT UBMT

0919102929

phamvanhung.giolinh@quangtri.gov.vn

2

Ông: Nguyễn Văn Thanh

CT hội Nông dân

0916572567
 

nguyenvanthanh4@quangtri.gov.vn

3

Ông Phạm Minh Lợi

CT hội CCB


0942956159

phamminhloi@quangtri.gov.vn

4

Bà Trương Thị Kim Thủy

CT hội LHPN


0868548447

truongthikimthuy@quangtri.gov.vn

5

Bà Trần Thị Yến

BT Đoàn TNCSHCM

0917225619

tranthiyen@quangtri.gov.vn

 

UBND XÃ GIO VIỆT

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Xuân Lộc – xã Gio Việt – huyện Gio Linh – tỉnh Quảng Trị

Khối đảng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Võ Quốc          

Bí thư Đảng ủy

0845.234333

voquocgioviet@gmail.com

2

Ông: Trần Nam Sơn

Phó bí thư Đảng ủy

0914.749149

namsongioviet@gmail.com

Khối nhà nước

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Lê Ánh Hùng          

Chủ tịch

0946.706333

tienvietquehuong@gmail.com

2

Ông: Trần Thanh Hải

Phó Chủ tịch

0917.935668

thanhhaigioviet@gmail.com

3

Bà: Hoàng Thị Thu Thủy

Phó Chủ tịch

0931.984678

Thuthuy3012131@gmail.com

Khối mặt trận, đoàn thể

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Trần Nam Hải         

CT UBMT

0974.590469

namhaigioviet@gmail.com

2

Ông: Lê Văn Lai

CT CCB

0975.178522

lelaiccb@gmail.com

3

Ông: Lê Văn Dũng

CT HND

0352.677650

dunggioviet@gmail.com

4

Bà: Trần Thị Hồng Thúy

CT HLHPN

0988.604019

Hongthuygioviet@gmail.com

5

Bà: Lê Thị Hưởng

BT ĐX

0334.433402

huonglethiqti@gmail.com

 

UBND XÃ TRUNG GIANG

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Thủy Bạn – xã Trung Giang

Khối đảng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

        Email

1

Ông: Nguyễn Thành Trung

Bí thư Đảng ủy

0948271704

nguyenthanhtrung@quangtri.gov.vn

2

Bà: Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Phó bí thư Đảng ủy

0947902789

nguyenthimyduyen@quangtri.gov.vn

Khối nhà nước

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Nguyễn Đức phới

Chủ tịch

0944502333

nguyenducphoi@quangtri.gov.vn

2

Ông: Bùi Xuân Trường

Phó Chủ tịch

0941666103

buixuantruong@ quangtri.gov.vn

3

Ông: Hoàng Hữu Nam

PCT HĐND

0858784060

hoanghuunam@quangtri.gov.vn

Khối mặt trận, đoàn thể

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Trần Xuân Tạo

Chủ tịch MTTQVN xã

0948204469

tranxuantao@quangtri.gov.vn

2

Ông:Phan Thị Xanh

Chủ tịch Hội LHPN

0827872399

phanthixanh@quangtri.gov.vn

3

Ông: Phan Văn Thương

Chủ tịch Hội CCB

0838799719

phanvanthuong@quangtri.gov.vn

4

Ông: Bùi Quang Miêng

Chủ tịch Hội Nông dân

0985850795

buiquangmieng@quangtri.gov.vn

 

UBND XÃ TRUNG HẢI

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Hải Chữ, xã Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị

Khối đảng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Bùi Đức Khanh          

Bí thư Đảng ủy xã

0942567001

Duckhanh20@gmail.com

2

Ông: Mai Viết Phương

Phó bí thư Thường trực  Đảng ủy xã

0943366567

mvphuongqt@gmail.com

Hội đồng nhân dân xã

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Phan Văn Thế

Phó Chủ tịch HĐND xã

0942108727

thephanqt@gmail.com

Khối nhà nước

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Lê Văn Sơn    

Chủ tịch

0989234707

xuanleson@gmail.com

2

Ông: Hoàng Đình Tại

Phó Chủ tịch UBND xã

0842512595

hoangtaixuanlong@gmail.com

Khối QS, CA

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Nguyễn Văn Tý    

CHT.BCHQS xã

0944015034

Nguyenvanty851@gmail.com

2

Ông: Nguyễn Thanh Vinh

Trưởng công an xã

0911604168

huyenvinhcagl@gmail.com

Khối mặt trận, đoàn thể

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

01

Ông: Lê Văn Tuấn        

CT. UBMTTQVN xã

0369203694

tuanhdtrunghai@gmai.com

02

Ông: Mai Văn Bình

CT. HCCB xã

0942234915

Maivanbinh121@gmail.com

03

Ông: Hoàng Văn Tuấn

CT. HND xã

0941397881

hoangvantuancht@gmail.com

04

Bà: Nguyễn Thị Hường

CT. HLHPN xã

0949168123

Nguyenthịhuong36k073@gmail.com

05

Bà: Nguyễn Thị Như Quỳnh

Bí thư đoàn TNCSHCM

0702309222

Nhưquynhqtri93@gmail.com

 

UBND XÃ GIO QUANG

Địa chỉ trụ sở: Thôn Tân Kỳ, xã Gio Quang

Khối đảng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lê Văn Thông           

Bí thư Đảng ủy

0917469559

levanthong.giolinh@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thuận

Phó Bí thư Đảng ủy

0915774557

nguyenthithuan.giolinh@quangtri.gov.vn

Khối nhà nước

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lê Văn Thông

Chủ tịch

0917469559

levanthong.giolinh@quangtri.gov.vn

2

Trần Hữu Đá

Phó Chủ tịch

0913190557

tranhuuda@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Sáng

Phó Chủ tịch

0912228159

nguyenngocsang@quangtri.gov.vn

Khối mặt trận, đoàn thể

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Thái Quang Huỳnh

CT.UBMT

0917037909

thaiquanghuynh@quangtri.gov.vn

2

Trần Hữu Hữu

CT. Hội CCB

0982562667

tranhuuhuu@quangtri.gov.vn

3

Lê Thị Hạnh

CT. HLHPN

0917906777

lethihanh1@quangtri.gov.vn

4

Hoàng Thị Nga

CT. HND

0913645357

hoangthinga1@quangtri.gov.vn

5

Nguyễn Hữu Tân

BT. Đoàn TN

0944491222

nguyenhuutan2@quangtri.gov.vn

UBND XÃ PHONG BÌNH                                                                                                                   

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Gia Môn

Khối đảng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Trần Đình Đức            

Bí thư Đảng ủy-CT.HĐND xã

0945389559

trandinhduc@quangtri.gov.vn

2

 Lê văn Phúc

Phó bí thư Đảng ủy

0915029847

levanphuc@quangtri.gov.vn

3

Võ Như Tráng

Phó bí thư Đảng ủy

0912857848

vonhutrang@quangtri.gov.vn

Khối nhà nước

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Đức  Sâm       

Chủ tịch

0913090559

nguyenducsam@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Văn Út

Phó Chủ tịch

0944579310

nguyenvanut@quangtri.gov.vn

3

Bùi Ngọc Dương

Phó Chủ tịch

0948547678

buingocduong@quangtri.gov.vn

4

Lê Văn Ngữ

PCT HĐND

0917324998

levanngu@quangtri.gov.vn

Khối mặt trận, đoàn thể

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Anh Tuán       

CT UBMT

0944080567

nguyenanhtuan@quangtri.gov.vn

2

Trần Chiến

CT hội Nông dân

0917782956

tranchien@quangtri.gov.vn

3

Trần Văn Thận

CT hội CCB


0916600159

tranvanthan@quangtri.gov.vn

4

Nguyễn Thị Vân

CT PN

0382393135

nguyenthivan@quangtri.gov.vn

5

Trần Thao

Bí thư Đoàn TNCSHCM


0947210493

tranthao@quangtri.gov.vn

6

Trần Minh Quốc

CT Hội LHTN

0915804905

tranminhquoc@quangtri.gov.vn

UBND THỊ TRẤN CỬA VIỆT

- Địa chỉ trụ sở: Khu phố 3- thị trấn Cửa Việt- Gio Linh- Quảng Trị

Khối đảng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông:Trần Đình Cảm         

Bí thư Đảng ủy

0912413126

trandinhcam@quangtri.gov.vn

2

Ông:Trần Đình Mãn

Phó bí thư Đảng ủy

0914970595

trandinhman@quangtri.gov.vn

Khối nhà nước

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Nguyễn XuânPhương         

Chủ tịch

0913476123

nguyenxuanphuong@quangtri.gov.vn

2

Ông: Mai Văn Minh

Phó Chủ tịch

0917410559

maivanminh@quangtri.gov.vn

Khối mặt trận, đoàn thể

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Bùi Thế Duy     

Chủ tịch UBMT

0944500357

buitheduy@quangtri.gov.vn

2

Ông: Nguyễn Đức Vĩnh

P.Chủ tịch UBMT

0944827111

nguyenducvinh@quangtri.gov.vn

UBND XÃ TRUNG SƠN

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Kinh Môn – xã Trung Sơn

Khối đảng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Bà: Lê Thị Thu Hoà           

HUV - Bí thư Đảng ủy

0942520959

lethithuhoai@quangtri.gov.vn

2

Ông: Trần Quốc Vương

Phó BT Đảng ủy-CTHĐND

0944809559

tranquocvuong@quangtri.gov.vn

Khối nhà nước

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Trần Văn Cường      

Chủ tịch UBND

0918609485

tranvancuong@quangtri.gov.vn

2

Ông: Phan Thanh Tý

PCT UBND

0976557650

phanthanhty@quangtri.gov.vn

3

Ông: Nguyễn Văn Phong

PCT UBND

0935067559

nguyenvanphong@quangtri.gov.vn

4

Bà: Lê Thị Hồng Huệ

PCT HĐND

00913783123

lethihonghue@quangtri.gov.vn

Khối mặt trận, đoàn thể

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Ông: Vũ Đức Quang      

CT UBMT

0915419559

vuducquang@quangtri.gov.vn

2

Ông: Trần Quốc Toản

CT hội Nông dân

0838455429

tranquoctoan@quangtri.gov.vn

3

Ông: Võ Quang Viên

CT hội CCB


0972913574

voquangvien@quangtri.gov.vn

4

Bà Lê Thị Thanh Diện

CT hội LHPN


0942452557

lethithanhdien@quangtri.gov.vn

5

Ông: Tạ Quang Lực

Bí thư Đoàn TNCSHCM

0971169171

taquangluc@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360