Các Phòng, Ban - Huyện Gio Linh

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Số điện thoại

Email

1

Ông: Trần Đức Hiền             

Trường phòng

Phòng TC-KH

0913446252

tranduchien@quangtri.gov.vn

2

Ông: Lê Văn Quang

Trưởng phòng

Phòng KT-HT

0948119348

levanquang@quangtri.gov.vn

3

Ông: Nguyễn Thế Hoàng

Trưởng phòng

Phòng Y tế

0946779799

nguyenthehoang@quangtri.gov.vn

4

Ông: Tạ Quang Lộc

Chánh Thanh tra

Thanh tra huyện

0914220556

taquangloc@quangtri.gov.vn

5

Ông: Phùng Chương Nam

Trưởng phòng

Phòng VH-TT

0914277571

phungchuongnam@quangtri.gov.vn

6

Ông: Trần Văn Đức

Trưởng phòng

Phòng Tư pháp

0913205159

tranvanduc@quangtri.gov.vn

7

Ông: Nguyễn Thanh Bình

Trưởng phòng

Phòng LĐTB-XH

0914164600

nguyenthienbinh@quangtri.gov.vn

8

Ông: Nguyễn Đăng Anh

Trưởng phòng

Phòng TNMT

0914184829

nguyendanganh@quangtri.gov.vn

10

Ông: Nguyễn Văn Nghệ

Trưởng phòng

Phòng GĐ-ĐT

0915324225

nguyenvanghe@quangtri.gov.vn

11

Ông: Nguyễn Thanh Sơn

Phó CVP

VP HĐND&UBND huyện

0914368171

nguyenthanhson@quangtri.gov.vn

12

Ông: Nguyễn Đức Hưng

Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

0914079868

nguyenduchung3@quangtri.gov.vn

13

Ông: Hoàng Chiến Công

Giám đốc

Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ

0919722456

hoangchiencong@quangtri.gov.vn

14

Ông: Nguyễn Xuân Hoàn

Giám đốc

Trung tâm VHTT&TTTD

0913485994

nguyenxuanhoan@quangtri.gov.vn

15

Ông: Trương Tuấn Vượng

Phó Giám đốc

Trung tâm MT&ĐT

truongtuanvuong@quangtri.gov.vn

16

Bà: Hồ Thị Yến Hương

Trưởng ban

Ban Quản lý Chợ cấu

hothiyenhuong@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360