Thông báo - Huyện Gio Linh

Thông báo

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuộc công trình phát triển điểm dân cư thuộc xã Gio Hòa (nay là...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuộc công trình: Phát triển điểm dan cư xã Linh Hảii

Quyết định về việc hủy bỏ một phần Quyết định số 5416/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Gio Linh về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa chi 2...

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng giáo viên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gio Linh

Quyết định công bố chỉ số CCHC năm 2022 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gio Linh

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuộc công trình: Phát triển điểm dân cư xã Gio Sơn

Thông báo Danh mục tài liệu kiến thức chung, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức chung tuyển dụng giáo viên làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo...

Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuộc công trình phát triển điểm dân cư Gio Sơn

Thông báo tuyển dụng giáo viên tại trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện