Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 cấp huyện năm 2022

Ngày 23/10/2022, Hội đồng giáo dục QP&AN huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 cập huyện. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nga - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đồng chí Trần Phong Vấn - UV BTV Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, PCT Thường trực HĐGDQP&AN huyện.

Đồng chí Trần Phong Vấn - UV BTV Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, PCT thường trực HĐGDQP&AN huyện phát biểu tại buổi khai mạc

Trong thời gian 03 ngày, các học viên bao gồm cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quạn, ban, ngành cấp huyện sẽ được học tập, nghiên cứu 5 chuyên đề đó là: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo, gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Một số nội dung cơ bản về Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;. Nội dung cơ bản của các Luật về Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên.

Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng cho học viên nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống ở cơ sở. Nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở đó vận dụng vào vị trí công tác của mình góp phần xây dựng địa phương vũng mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

                                                                                                               Mỹ Anh - Trung tâm VHTT - TDTT