Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Lấy ý kiến và thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện

Ngày 22/11/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến và thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Gio Linh. Tham dự có đồng chí Phan Văn Hòa - HUV - PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND và công chức địa chính - xây dựng các xã, thị trấn.

Tại buổi lấy ý kiến

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gio Linh được HĐND huyện thông qua và được UBND tỉnh phê duyệt năm 2021, được điều chỉnh vào tháng 9/2022. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm và tổ chức thực hiện những nội dung cơ bản trong phương án quy hoạch sử dụng đất đã đề ra và đạt được một số kết quả khả quan về quản lý, khai thác tài nguyên đất hiệu quả và bền vững.

Để tiết kiệm, sử dụng hiệu quả quỹ đất, tránh việc giao đất, cho thuê đất bừa bãi gây tình trạng chiếm dụng quỹ đất; mua bán, chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc giao đất, cho thuê đất đối với các nhà đầu tư có năng lực tài chính hạn chế, dẫn đến bỏ hoang đất đai, đất đai bị lấn chiếm, đất đai sử dụng sai mục đích,…việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện là hành lang pháp lý cho công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, trong năm 2023, ổn định diện tích đất nông nghiệp là 38.5322,87 ha, chiếm 81,83% diện tích đất tự nhiên. Đất phi nông nghiệp là 7.289,48 ha,…. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được dựa trên phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và phương án điều chỉnh quyết định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

của huyện đã được phê duyệt và điều kiện kinh tế xã hội hiện tại làm cơ sở để tổng hợp được hầu hết các nghiên cứu, đề án và phương hướng phát triển của các cấp, các ngành ở cả trung ương, tỉnh và địa phương, trên cơ sở cân đối hài hòa cả mặt định tính và định lượng giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai; điều hòa được quan hệ sử dụng đất trong phát triển xây dựng đô thị và phát triển của các ngành kinh tế đảm bảo được tính thực tiễn  và tính khả thi.

Văn phòng HĐND&UBND huyện