Thông báo - Huyện Gio Linh

Thông báo

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuộc công trinh: Phát triển điểm dân cư xã Gio Hòa (nay là xã Gio...

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuộc công trinh: Phát triển điểm dân cư xã Gio Sơn

Mẫu đơn xin phúc khảo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ xét tuyển giáo viên năm 2023

Thông báo kết quả điểm bài thi vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023, Đối tượng tuyển dụng theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuộc công trinh: Phát triển điểm dân cư xã Gio Hòa (nay là xã Gio...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuộc công trinh: Phát triển điểm dân cư xã Gio Sơn

Thông báo kết quả xét tuyển giáo viên năm 2023 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển giáo viên năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Thông báo về việc điều chỉnh và bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2023 của huyện Gio Linh

Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ kiện tham dự kỳ tuyến dụng giáo viên năm 2023 huyện Gio Linh