Thông báo - Huyện Gio Linh

Thông báo

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Quyết định cấp giấy phép môi trường cho Công ty Thương mại Quảng Trị đối với dự án nhà máy phân bón hữu cơ tại Quán Ngang, Gio Linh, Quảng Trị

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyến sử dụng 01 thửa đất theo hình thức cho thuê đất đối với khu đất thương mại, dịch vụ tại TT Gio...

Thông báo công tác Mặt trận xây dựng chính quyền (phục vụ kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa VI)

Giấy phép môi trường dự án đầu tư cơ sở chế biến gỗ Tam Hiệp

Giấy phép môi trường dự án đầu tư nhà máy nâng cao chất lượng và nghiền Zircon siêu mịn

Giấy phép môi trường dự án đầu tư nhà máy Ilmenite hoàn nguyên

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 46 thửa đất thuộc công trình phát triển điểm dân cư xã Linh Hải

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tính nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Gio Linh nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu

Nghị quyết thông qua danh sách lấy phiếu tính nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Gio Linh nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu

Quyết định cấp giấy phép môi trường cho điểm phát triển dân cư xã Phong Bình