Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Khai mạc tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

Sáng ngày 21/6/2022, UBND huyện Gio Linh tổ chức hội nghị tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tham gia diễn tập. Đồng chí Võ Đắc Hóa - PBT - Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu khai mạc.

Tại buổi tập huấn

Diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất và toàn diện cho hệ thống chính trị ở địa phương, nhằm triển khai thực hiện quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân của Đảng, nhằm kiểm nghiệm khả năng vận hành cơ chế và huy động tiềm lực các mặt của địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng trong thời bình, chủ động đối phó với các tình huống khi có chiến tranh xảy ra, góp phần bảo vệ vững chắc tỉnh và địa bàn huyện trong mọi tình huống. Ngay sau khi tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ diễn tập cho các huyện, thị xã năm 2022, huyện Gio Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện; ban hành các văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập, Kế hoạch tổ chức diễn tập, thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban xây dựng văn kiện, phục vụ bảo đảm an ninh an toàn; Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị xây dựng văn kiện và làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Đắc Hoá - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ huyện là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022; thông qua diễn tập để nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ huyện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm trong tình hình mới; các phòng, ban, ngành, đoàn thể cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tham dự tập huấn nắm chắc các nội dung tập huấn; vận dụng sáng tạo kiến thức được cung cấp nhất là thứ tự, nội dung, phương pháp các bước tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện, đảm bảo sau tập huấn, phải đảm nhiệm tốt cương vị của mình trong các giai đoạn diễn tập, khắc phục tình trạng làm thay, đóng thế, góp phần để cuộc diễn tập của huyện đạt kết quả tốt nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các phòng ban, đoàn thể của thị xã nắm vững nguyên tắc, lý luận cơ bản; thứ tự các bước tiến hành chuyển trạng thái, công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện để tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022.

Lê Anh Hùng - Huyện đội Gio Linh