Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Linh Trường về xây dựng Nông thôn mới

Ngày 08/02, Trường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Linh Trường về xây dựng Nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Văn Giảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Võ Đắc Hóa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Linh trường là một xã miền núi nằm ở phía Tây của huyện, tổng diện tích tự nhiên 18.322ha, dân số 3.090 người/785 hộ đa số là người dân tộc Vân Kiều. Tổng số lao động trong độ tuổi gần 1.500 người. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 khá cao, 38,21%, giảm 7,31% so với năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt trên 34 triệu đồng. Thực hiện kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện về xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trước năm 2025, Đảng ủy, UBND xã Linh Trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến tháng 12/2022, qua rà soát, đánh giá, xã Linh Trường đạt 9/19 tiêu chí. Trong đó, các tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí số 1 quy hoạch, tiêu chí số 5 trường học, tiêu chí số 6 sơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 9 nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 thu nhập, tiêu chí số 11 nghèo đa chiều, tiêu chí số 12 lao động, tiêu chí số 13 hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí số 17 môi trường, tiêu chí số 18 hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn huyện và các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân và có giải pháp, hướng dẫn để giúp đỡ xã Linh Trường thực hiện và tiến tới đạt chuẩn đối với từng tiêu chí chưa đạt.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBTTT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Linh Trường tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tại các Thông báo kết luật, Nghị quyết, Kế hoạch về xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân trên địa bàn về xây dựng nông thôn mới để Nhân dân nắm, hiểu và thực hiện. Rà soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí trên cơ sở đó tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đạt đối với những tiêu chí chưa đạt. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện cũng yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện hướng dẫn, giúp đỡ xã trong thực hiện các tiêu chí chưa đạt để phấn đấu đưa xã Linh Trường đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025 theo kế hoạch đề ra.

Văn phòng HĐND&UBND huyện