Thời sự - Chính trị

Đang truy cập: 254

Hôm nay: 938

Hôm qua: 845

Tuần này: 3,205

Tuần trước: 7,491

Tháng này: 3,395

Tháng trước: 33,708

Tổng lượt truy cập: 191,248

Ngày 12/7, UBMTTQ huyện Gio Linh tổ chức hội nghị lần thứ 6,Khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm đánh giá công tác mặt trận trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị; phía huyện có đồng chí Hoàng Đình Nam, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCT,HĐND huyện; Đ/c Dương Đức Hạnh, HUV, PCTUBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện và các đồng chí PCTUBMTTQVN huyện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở đã góp phần quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để huyện Gio Linh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KT- XH trên địa bàn. Các tầng lớp nhân dân yên tâm, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. UBMT huyện Gio Linh đã tập trung hướng dẫn, triển khai thực hiện những phong trào thi đua có hiệu quả nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Điển hình, trong công tác phòng chống dịch covid- 19, trong 6 tháng đầu năm mặt trận đã huy động trên 234 tỷ đồng, 2 tấn gạo 4 nghìn khẩu trang, ủng hộ phòng chống dịch bệnh; quỹ vì người nghèo đã huy động trên 376 tỷ đồng, các cấp mặt trận huyện đã huy động hỗ trợ xây dựng 51 đại đoàn kết cho hộ nghèo; việc chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khó khăn được quan tâm đúng mức; công tác mặt trận tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đực các cấp ngành chính quyền địa phương đánh giá cao; Mặt trận các cấp trong huyện đã phát huy tích cực khối đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình hành động đã đề ra. Toàn cảnh hội nghị

 Bước vào thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, UBMTTQVN huyện Gio Linh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng bộ huyện và tỉnh, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện hiệu quả những cuộc vận động do mặt trận chủ trì; lồng ghép thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

                                                                    

                                                      Chính Linh - Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh