Kinh tế - Thị trường

Đang truy cập: 226

Hôm nay: 451

Hôm qua: 1,047

Tuần này: 6,458

Tuần trước: 9,532

Tháng này: 73,773

Tháng trước: 75,872

Tổng lượt truy cập: 567,345

Triển khai nhiệm vụ công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2022

Ngày 06/5/2022, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện (BCĐ CTMTPTLNBV) tổ chức tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2021, quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2022 và xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Tham dự có đồng chí Phan Văn Hòa - HUV - PCT UBND huyện - Trưởng BCĐ và các đồng chí thành viên BCĐ.


Toàn cảnh cuộc họp

Năm 2021, thời tiết diễn biến khá phức tạp, nắng nóng xuất hiện từ đầu tháng 4, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao, nhiều điểm cháy phát sinh và gây thiệt hại về rừng. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến kinh tế-xã hội khá nặng nề, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn do thiếu công ăn việc làm, các hoạt động mang tính tiêu cực tác động đến rừng như lấn chiếm đất làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép….còn tiếp tục diễn ra, gây khó khăn cho công tác bảo vệ rừng. Trước tình hình đó, BCĐ kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các ban ngành, địa phương các xã, chủ rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; chủ động xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên của BCĐ. Chủ động làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; Công tác phát triển rừng, nâng cao năng suất chất lượng rừng được chú trọng; Công tác sử dụng rừng, thương mại và chế biến lâm sản đảm bảo theo đúng quy định.

Nhiệm vụ năm 2022 là tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 25/01/2021 về thực hiện Kế hoạch số 4650/KH-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 175-CTHĐ/TU ngày 02/7/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Các xã chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất trong đó chú trọng kế hoạch giao đất giao rừng để rừng thực sự có chủ. Quản lý chặt chẽ tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp. Tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn, tuần tra kiểm tra chốt chặn, giảm căn bản tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; triển khai xây dựng Phương án PCCCR theo quy định tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP, chỉ đạo địa phương, chủ rừng thực hiện tốt. Chủ động phát hiện sớm cháy rừng để tổ chức chữa cháy, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ động vật hoang dã theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, chủ rừng...

Văn phòng HĐND&UBND huyện