Kinh tế - Thị trường

Đang truy cập: 6672

Hôm nay: 5,921

Hôm qua: 3,779

Tuần này: 22,682

Tuần trước: 10,577

Tháng này: 88,124

Tháng trước: 52,457

Tổng lượt truy cập: 733,701

Ngày 24/12, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể huyện tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 77/2019 về tổ hợp tác và Thông tư 02/2020 về quy định tiêu chí kinh tế trang trại cho lãnh đạo UBND, công chức địa chính nông nghiệp, Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện.Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai nội dung của Nghị định 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về Tổ hợp tác. Theo đó, Nghị định 77/2019 bao gồm V Chương, 29 Điều quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác. Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp&PTNT về quy định tiêu chí kinh tế trang trại. Theo đó, Trang trại chuyên ngành gồm có: trang trại trồng trọt, trang trại chăn nuôi, trang trại lâm nghiệp, trang trại nuôi trồng thủy sản, trang trại sản xuất muối. Trang trại tổng hợp là trang trại trong đó không có lĩnh vực sản xuất nào có tỷ trọng giá trị sản xuất chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất của trang trại trong năm. Tiêu chí kinh tế trang trại đối với trang trại chuyên ngành: trồng trọt: giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 1 tỷ đồng/ năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 ha trở lên; nuôi trồng thủy sản: giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng/ năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất  từ 1 ha trở lên; chăn nuôi: giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng/ năm trở lên và đạt quy mô trang trại theo quy định tại Điều 52 Luật Chăn nuôi; lâm nghiệp: giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 1 tỷ đồng/ năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 10 ha trở lên; sản xuất muối: giá trị sản xuất bình quân phải đạt t0,35 tỷ đồng/ năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 ha trở lên. Đối với trang trại tổng hợp: giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng/ năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 ha trở lên./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện