Kinh tế - Thị trường

Đang truy cập: 147

Hôm nay: 288

Hôm qua: 817

Tuần này: 3,573

Tuần trước: 9,590

Tháng này: 27,040

Tháng trước: 30,034

Tổng lượt truy cập: 326,381

Ngày 07/5, Ban Chỉ đạo bảo vệ và Phát triển rừng huyện tổ chức tổng kết công tác bảo vệ rừng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021. Đồng chí Phan Văn Hòa - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo dự và phát biểu kết luận cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Chương trình, BCĐ 886 huyện đã kịp thời chỉ đạo các xã, chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng như: nắm rõ ranh giới các loại rừng, quản lý chặt chẽ diện tích rừng đang quản lý; rà soát quỹ rừng và đất lâm nghiệp, tham mưu xây dựng kế hoạch giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn để ổn định sản xuất... việc giám sát hoạt động của các dự án phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn,  rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, công tác thống kê, cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn cũng đã được quan tâm; các ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng rộng rải hơn, cho độ chính xác cao hơn như sử dụng ảnh vệ tinh, phần mềm theo dõi biến động rừng để phát hiện các vùng thay đổi và tiến hành cập nhật đúng hiện trạng. Năm 2020 đã tiến hành cập nhật với diện tích 1.931,55 ha. Công tác giao rừng, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, phát triển rừng, nâng cao năng suất chất lượng rừng được chú trọng. Hiện nay, toàn huyện có tổng diện tích diện tích tự nhiên là 47.088,39ha; diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp là 23.054,41 ha; diện tích đất có rừng trên địa bàn toàn huyện là 20.464,47 (chiếm 43,45% tổng diện tích tự nhiên), trong đó rừng tự nhiên 3.733,36 ha; rừng trồng 16.731,11 ha; độ che phủ rừng cuối năm 2019 đạt 40,1%. Diện tích rừng phân theo chức năng gồm rừng phòng hộ 8.890,30 ha (Rừng tự nhiên 3.463,86 ha, rừng trồng 5.426,44 ha);  rừng sản xuất 10.553,35 ha (Rừng tự nhiên 172,95 ha, rừng trồng 10.380,40 ha);  Rừng ngoài 3 loại rừng 1.020,82 ha (Rừng tự nhiên 96,55 ha; rừng trồng 924,27 ha).

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phan Văn Hòa - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan  chủ động triển khai tổ chức thực hiện Phương án PCCCR, các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn; đồng thời, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện

Văn phòng HĐND&UBND huyện