Văn hóa - Xã hội

Đang truy cập: 29

Hôm nay: 863

Hôm qua: 925

Tuần này: 5,581

Tuần trước: 3,231

Tháng này: 37,191

Tháng trước: 69,050

Tổng lượt truy cập: 664,875

Ngày 28/7/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Đức Xuân Hương - Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Dương Đức Hạnh - UVTV Huyện ủy - PCT UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Trước đòi hỏi mới trong công tác xóa đói, giảm nghèo, ngày 04/10/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ Người nghèo nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, toàn diện. Tại huyện Gio Linh, sau hơn 30 năm tái lập lại, có thể khằng định rằng hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định 78 và sự ra đời của NHCSXH huyện Gio Linh là 1 điểm sáng rất lớn trong công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội của huyện; 20 năm củng cố và phát triển, hoạt động tín dụng chính sách luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội với NHCSXH, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, viên chức NHCSXH là yếu tố then chốt hàng đầu tạo nên sự thành công trong tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Qua 20 năm thực hiện, đã huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn thực hiện tín dụng chính sách với cơ cấu nguồn vốn chuyển biến theo hướng tăng nguồn vốn tự huy động, thể hiện rõ chủ trương “đa dạng hóa nguồn lực” với phương châm “nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm”. Nhờ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách thời gian qua đã cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Theo đó, nguồn vốn huy động theo lãi suất thị trường được Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất là 150 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31% trên tổng nguồn vốn tại đơn vị. Đặc biệt, là nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH là 2,5 tỷ đồng, góp phần tạo nguồn vốn để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu, với dư nợ rất thấp chỉ hơn 17 tỷ đồng, đến nay đã có 19 chương trình cho vay đã triển khai, trong đó có 03 chương trình cho vay đã hết hiệu lực và 16 chương trình đang triển khai với dư nợ đạt hơn 474 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% thôn, khu phố trong toàn huyện, đã có hơn 86 nghìn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác sinh sống tại huyện Gio Linh vay vốn từ NHCSXH, với doanh số cho vay hơn 1.304 tỷ đồng, đã giúp trên 15,1 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo và tạo việc làm cho trên 6,8 nghìn lao động; trên 15,6 nghìn học sinh, sinh viên vay vốn học tập; 42 lượt khách hàng vay vốn vay vốn xây nhà; … Những con số rất có ý nghĩa và cho thấy việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, ổn định chính trị, trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện cuối năm 2021 xuống còn 7,7%, đời sống của nhân dân đặc biệt là người nghèo ngày càng được cải thiện. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng hiệu quả, chất lượng tín dụng không ngừng được nâng lên. Hiện chúng ta có 16 chương trình tín dụng chính sách, đối tượng đến hơn 9,2 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có dư nợ. Chúng ta thấy hiệu quả trong việc quản lý tốt như thế nào, đó là một số liệu hết sức đáng mừng và đáng phấn khởi. Con số nợ quá hạn này là một thành công trong quản lý, nói lên chất lượng đối tượng cũng như cán bộ làm tín dụng của NHCSXH ở cơ sở và địa phương tận tâm, tận lực, tận tụy về vấn đề này. Hoạt động của NHCSXH trong 20 năm qua khắc phục các hạn chế của các chính sách hỗ trợ cho không, tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức của người nghèo, từ mặc cảm tự ti, ỷ lại, sợ vay vốn không biết cách sử dụng vốn đến ý thức, ý chí làm ăn vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Chuyển được ý thức này là quan trọng thì cách làm như vậy cũng là chuyển từ một phương thức cách làm rất là cần thiết cho bà con vượt qua tự ti, mặc cảm để vươn lên. Nhờ nguồn vốn này đã góp phần đẩy lùi tệ nạn cho vay nặng lãi, giảm thiểu bất ổn xã hội. Với những kết quả hết sức đáng tự hào, khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là đúng đắn và phù hợp với nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân nói chung và hộ nghèo nói riêng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Đức Hạnh - UVTV Huyện ủy - PCT UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, nhất là vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Cần tập trung mọi nguồn lực để huy động vốn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, đồng chí đề nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Gio Linh cần tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, nguồn vốn huy động để đáp ứng nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện Gio Linh; tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện chuyển vốn sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay, gắn việc chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm trên địa bàn, nhất là việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững...

Nhân dịp này, 02 tập thể, 07 cá nhân được Tổng giám đốc NHCSXH khen; 02 tập thể, 08 cá nhân được Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh khen; 05 tập thể, 10 cá nhân được UBND huyện khen vì có thành tích xuất sắc./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện