Văn hóa - Xã hội

Đang truy cập: 67

Hôm nay: 242

Hôm qua: 980

Tuần này: 5,612

Tuần trước: 9,963

Tháng này: 33,950

Tháng trước: 70,414

Tổng lượt truy cập: 621,046

Ngày 17/06/2022, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) huyện Gio Linh đã tổ chức Hội nghị ký quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giữa cơ quan BHXH huyện và UBND các xã, thị trấn, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. Chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Đức Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện, tham dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo BHXH, BHYT, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh HN. Ảnh: Ngọc Huy

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt được trong 5 tháng đầu năm đó là: công tác tuyên truyền đã được các cấp, ngành quan tâm và thực hiện bằng nhiều hình thức hiệu quả; các chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHXH và BHYT đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2021, toàn huyện có 6.792 người tham gia BHXH, có 74.874 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 96%.  Hội nghị cũng đã ghi nhận các đơn vị đã có sự quyết liệt trong triển khai thực hiện để tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, tiến tới hoàn thành chỉ tiêu giao. Việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đã được cơ quan BHXH chi trả kịp thời, đúng chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã nêu lên những khó khăn trong việc phát triển người tham gia để hướng tới BHXH, BHYT toàn dân, tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHYT chưa bền vững; BHYT học sinh chưa đạt mục tiêu 100%, một số đơn vị sử dụng lao động nợ tiền đóng BHXH, BHYT kéo dài.

Công tác BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - chính trị trên địa bàn. Để tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, tiến tới hoàn thành chỉ tiêu giao, BHXH huyện và UBND các xã, thị trấn, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đã ký kết chương trình phối thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trong đó tập trung phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; công tác phát triển người tham gia nhằm đạt chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT được giao hàng năm và phối hợp giới thiệu các tổ chức dịch vụ trên địa bàn đủ điều kiện làm đại lý thu cho cơ quan BHXH.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Đức Hạnh đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; bám sát các nội dung đã ký kết với cơ quan BHXH để triển khai thực hiện có hiệu quả. Đề nghị các Tổ nghiệp vụ và các thành viên Ban chỉ đạo BHXH, BHYT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp thực hiện và chỉ đạo các địa phương triển khai có hiệu quả công tác BHXH, BHYT trên địa bàn./.

Ngọc Chung – BHXH Gio Linh