Thời sự - Chính trị

Đang truy cập: 6651

Hôm nay: 5,899

Hôm qua: 3,779

Tuần này: 22,660

Tuần trước: 10,577

Tháng này: 88,102

Tháng trước: 52,457

Tổng lượt truy cập: 733,679

Ngày 12/8, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề). Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Giảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; đồng chí Võ Đắc Hóa - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các PCT UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thiên Bình - UVTV Huyện ủy - CT UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan cấp huyện có liên quan, các vị đại biểu HĐND huyện.


Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp thứ Mười một HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện đã thông qua các nội dung về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gio Linh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý năm 2022 - lần 3. Tại kỳ họp, 100 đại biểu có mặt nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBT Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp đạt chất lượng, hiệu quả.

Văn phòng HĐND&UBND huyện