Thời sự - Chính trị

Đang truy cập: 153

Hôm nay: 295

Hôm qua: 817

Tuần này: 3,580

Tuần trước: 9,590

Tháng này: 27,047

Tháng trước: 30,034

Tổng lượt truy cập: 326,388

Ngày 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị trực tuyến để học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết, quyết định của của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư khóa XIII. Tham dự tại điểm cầu huyện Gio Linh có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Võ Đắc Hóa, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng trong BTV Huyện ủy, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quán triệt những nội dung cơ bản các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII là: Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9-11-2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 9-12-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.  


Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí  Lê Quang Tùng, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng trị yêu cầu các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập và thống nhất cao với các kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện  những vấn đề để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng đạt kết quả cao. Trong đó, cần nâng cao về nhận thức về nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện; công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đồng bộ, thống nhất các văn bản của Đảng; phân công tổ chức thực hiện, sớm đưa quy định và chỉ thị đi vào cuộc sống./.

                                                                                                                                     Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh