Văn hóa - Xã hội

Đang truy cập: 171

Hôm nay: 412

Hôm qua: 794

Tuần này: 7,211

Tuần trước: 11,331

Tháng này: 28,150

Tháng trước: 28,462

Tổng lượt truy cập: 244,302

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khóa XII ) về “ Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, sáng ngày 01 tháng 7 năm 2021, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gio Linh tổ chức hội thảo tham gia ý kiến vào giáo trình “ Tóm lược lịch sử Đảng bộ huyện Gio Linh giai đoạn 1930 - 2020”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nga, UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Dương Đức Hạnh, HUV, PCT UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng, VPHU.

Trên cơ sở các tài liệu chính thống, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gio Linh đã biên tập tóm tắt, ngắn gọn các nội dung trong tập 1, tập 2 Lịch sử Đảng bộ huyện Gio Linh và các Nghị quyết của Đại hội đảng bộ qua các thời kỳ. Theo đó, giáo trình “ Tóm lược lịch sử Đảng bộ huyện Gio Linh giai đoạn 1930 - 2020” gồm 3 chương, 9 phần phản ánh rõ nét những thành tựu của Gio Linh trong đấu tranh cũng như trong kiến thiết, xây dựng quê hương. 


Hội thảo góp ý giáo trình “ Tóm lược lịch sử Đảng bộ huyện Gio Linh giai đoạn 1930 - 2020”

Tuy nhiên, để giáo trình được đưa vào giảng dạy tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị và các đơn vị trường học trên địa bàn trong năm học 2021 - 2022, tại hội thảo, nhiều ý kiến góp ý cần biên soạn giáo trình một cách ngắn gọn hơn, nên đưa nhiều hình ảnh minh họa, các nhân chứng lịch sử qua các thời kỳ cách mạng để phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận theo từng mức độ từ nhận biết đến thông hiểu, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. 

          Việc đưa giáo trình “ Tóm lược lịch sử Đảng bộ huyện Gio Linh giai đoạn 1930 - 2020” vào giảng dạy nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, đấu tranh của các thế hệ cha anh đi trước; khẳng định những chủ trương đúng đắn và thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực từ năm 1930 đến 2020 cho cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn./.

                                                                                                                                 Lương Sơn - Trung tâm VHTT-TDTT huyện