Kinh tế - Thị trường

Đang truy cập: 675

Hôm nay: 976

Hôm qua: 2,298

Tuần này: 976

Tuần trước: 9,312

Tháng này: 77,603

Tháng trước: 75,872

Tổng lượt truy cập: 571,175

Ngày 29/3, UBND huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Tham dự có đồng chí Trương Khắc Nghi - PGĐ BQL khu kinh tế tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBT TT Huyện ủy - CT HĐND huyện, đồng chí Võ Đắc Hóa - PBT - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thiên Bình - UVTV Huyện ủy - CT UBMTTQVN huyện, đồng chí Hoàng Đình Nam - UVTV Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Phan Văn Hòa - HUV - PCT UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện luôn được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng, hệ thống quản lý và thực hiện các nhiệm vụ các nhiệm vụ quản lý đất đai đã đi vào quy cũ, nề nếp; công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất, thống kê, kiểm kê đất đai và đặc biệt là giao đất, cho thuê đất, thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai, đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm trong sử dụng đất được thực hiện, xử lý kịp thời. Theo thống kê đất đai đến ngày 21/12/2020, tổng diện tích đất tự nhiên của toàn huyện là 47.088,37 ha. Trong đó, đất nông nghiệp là 39.367,82 ha chiếm 83,60% diện tích đất tự nhiên bao gồm: 5.524,14 ha đất trồng lúa, 3.334,51 ha đất trồng cây hàng năm khác, 8.333,17 ha đất trồng cây lâu năm, 11.466,25 ha đất rừng sản xuất, 10.111,92 ha đất rừng phòng hộ, 561,19 ha đất nuôi trồng thủy sản.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, nguyên tắc sử dụng đất phải đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. Việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là hết sức cần thiết và tiền đề cho mọi phát triển của các lĩnh vực trên địa bàn huyện. theo đó, quan điểm sử dụng đất đến 2030 là đảm bảo sử dụng quỹ đất có hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Văn phòng HĐND&UBND huyện