Văn hóa - Xã hội

Đang truy cập: 251

Hôm nay: 935

Hôm qua: 845

Tuần này: 3,202

Tuần trước: 7,491

Tháng này: 3,392

Tháng trước: 33,708

Tổng lượt truy cập: 191,245

Chiều ngày 7/7/2021, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) huyện họp sơ kết tình hình quả hoạt động Phong trào “TDĐKXDĐSVH” 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Dương Đức Hạnh - PCT UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các thành viên Ban chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và phân công của Ban chỉ đạo đã phát huy vai trò trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phối hợp, lồng ghép trong hoạt động chỉ đạo, bám nắm địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách để triển khai chỉ đạo thực hiện phong trào. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng thôn, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì và từng bước nâng cao chất lượng. Tính đến thời điểm này, toàn huyện có 19.135/20.819 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm 91,9%, có 80/84 cơ quan, đơn vị trường học được công nhận đơn vị văn hoá, 97/97 KDC được công nhận KDC văn hoá, 94/97 làng, khu phố được phê duyệt hương ước, quy ước, đạt 96,9%.

Tại cuộc họp, các ý kiến thảo luận làm rõ nguyên nhân một số hạn chế tồn tại và bàn giải pháp khắc phục như: Chỉ tiêu các cơ quan, đơn vị đăng ký thấp; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-TTg ở một số địa phương vẫn chưa triệt để, vẫn còn tình trạng để thi hài trong nhà quá 48 giờ, tổ chức đám cưới còn phô trương, sử dụng âm thanh loa máy có công suất lớn vào ban đêm làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Đức Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ PTTDĐKTXDĐSVH huyện thống nhất về các nội dung liên quan, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện trong 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá; tiếp tục đôn đốc các đơn vị đăng ký đăn vị văn hoá; các cơ quan thường trực kịp thời hướng dẫn 02 thị trấn làm hồ sơ đề xuất công nhận thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị./.

Văn hóa - Thông tin